equipment.jpg

URZĄDZENIA I SYSTEMY

Projektowanie, homologacja i produkcja opatentowanych urządzeń i systemów znanych światowych producentów oraz własnych patentów.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie komponentów i urządzeń w oparciu o istniejące patenty w celu testowania wydajności.

UDOSKONALANIE

Ocena, projektowanie i wdrażanie ulepszeń dla istniejących komponentów złożonych systemów technologicznych.

HOMOLOGACJA I PRODUKCJA

Projektowanie, homologacja i produkcja urządzeń i systemów zgodnie z wymaganiami ICAO i FAA.