integration.jpg

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Projektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i utrzymanie multidyscyplinarnych systemów technologicznych w sektorze portów lotniczych, żeglugi morskiej i obrony narodowej.

NAWIGACJA LOTNICZA

 • Pomoce nawigacyjne: ILS, TLS, DVOR, DME, NDB, TACAN
 • Komunikacja ziemia/powietrze/ziemia: VCCS, HF, VHF, UHF, światłowody, radiolinie, AMHS
 • Systemy obrazowania, multilateracyjne i radary: MLAT, SMR, GCA, ADS-B, FOD
 • Pomoce wizualne i systemy oświetlenia lotnisk (ALS), konwencjonalne i solarne
 • Systemy meteorologiczne (AWOS)
 • Loty sprawdzające, analizy, symulacje, badania pokrycia radioelektrycznego

LOTNISKA

 • Lotnicze rękawy pasażerskie (PBB) oraz urządzenia wspomagające (systemy dokowania VGDS klimatyzatory PCA, 400 Hz)
 • Systemy obsługi bagażu (BHS), skanery personalne i bagażowe
 • Systemy informacji lotniskowej (FID, PID)
 • Pasażerskie systemy dostępowe, CCTV, systemy obrazowania i bezpieczeństwa
 • Systemy obsługi i przeładunku (GSE)

ŻEGLUGA MORSKA

 • Systemy zarządzania ruchem (VTS)
 • Systemy komunikacyjne: HF, UHF, VHF
 • Pomoce nawigacyjne dla żeglugi morskiej: oświetlenie, boje, systemy nawigacyjne
 • Morskie rękawy pasażerskie (SPBB)
 • Odbijacze do portów morskich i konstrukcje pływające

OBRONA NARODOWA

 • Magazyn komponentów dla lotnisk, sektora aeronautyki i lotnictwa, systemy dla NATO
 • Stałe i mobilne pomoce nawigacyjne: TLS, TTLS, ILS, DVOR, DME, TACAN, NDB
 • Systemy obrazowania: TLS, SMR, PAR, MLAT, ADS-B
 • Systemy komunikacyjne: HF, UHF, VHF i komunikacja taktyczna
 • Systemy dla wież kontroli lotów: VCCS, rejestratory głosowe IP
 • Pojazdy opancerzone i specjalne – stosowane do ochrony osobistej i wojska