iso.jpg

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

SEAIRTECH zobowiązuje się do zachwywania standardów jakości, profilaktyki i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju wdrażanych usług w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta w nastepujących obszarach działalności: Dostawa, instalacja, szkolenia i utrzymanie systemów i urządzeń sektora nawigacji lotniczej, nawigacji morskiej i lotnisk. Raporty techniczne systemów i urządzeń sektora nawigacji lotniczej, nawigacji morskiej i lotnisk.

WARTOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SEAIRTECH oferuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiska w oparciu o standardy UNE-EN-ISO 9001: 2015 i UNE-EN-ISO 14001: 2015. Zarząd SEAIRTECH zobowiązuje się przestrzegać i przekazywać te wartości i zobowiązania:
  1. Promowanie procesów wewnętrznych oraz kodeksu dobrych praktyk w celu profesjonalnego spełnienia wymagań klienta, prawa i obowiązków oraz ustaleń wewnętrznych.
  2. Wykonywanie czynności przez zespoły o najwyższej wiedzy i z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich środków technicznych. Przypisywanie ról i obowiązków pracownikom w celu promowania rozwoju zawodowego i odpowiedzialności.
  3. Promowania kultury w organizacji, która pozwala przewidywać potrzeby naszych klientów, dążąc do przekraczania oczekiwań i zmniejszania wpływu na środowisko.
  4. Stała aktualizacja naszych procesów w celu zwiększania jakości rozwijanych usług i doskonalenia naszych metod działania.
  5. Wykonywanie naszych działań z poszanowaniem środowiska poprzez skuteczne i umiarkowane zużywanie zasobów, używając jak największej ilości surowców wtórnych, tak aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zanieczyszczeniu.

ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy pracownicy SEAIRTECH są zaangażowani i odpowiedzialni za jakość. Aktywnie uczestniczą w stałym utrzymaniu i poprawie naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska. Zarząd zobowiązuje się dysponować niezbędnymi zasobami ludzkimi i infrastrukturą, niezbedną w celu sprostania wymaganiom prowadzonych działań i celom oraz stale doskonalić skuteczność naszego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Polityka jakości i środowiska jest corocznie weryfikowana pod kątem dostosowania treści, celów i procesów w organizacji oraz strtegii firmy. Polityka jest udostępniana zainteresowanym stronom.

ZARZĄD SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L.
30 lipca 2019

CERTYFIKATY

BUREAU VERITAS ISO 9001:2015

Dostawa, Instalacja, Szkolenia i Utrzymanie Systemów i Urządzeń Sektora Nawigacji Lotniczej, Nawigacji Morskiej i Lotnisk.

BUREAU VERITAS ISO 14001:2015

Raporty Techniczne Systemów I Urządzeń Sektora Nawigacji Lotniczej, Nawigacji Morskiej i Lotnisk.

Ministerstwo obrony narodowej – DGAM

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Generalną Dyrekcję Urządzeń i Uzbrojenia.

Ministerstwo Przemysłu – Telekomunikacja

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Ministerstwo Przemysłu w zakresie usług telekomunikacyjnych.