csr.jpg

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jesteśmy świadomi z odpowiedzialności, którą musimy ponosimy i dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa. Działania SEAIRTECH zapisane w corocznym planie działań społecznych są definiowane z najwyższą dokładnością i okresowo oceniane w celu zapewnienia zgodności z pierwotnym celem, dla którego zostały stworzone.

01

Zgodność z wartościami firmy

02

Koncentracja na finansowej, osobistej i profesjonalnej pomocy osobom lub grupom w potrzebie

03

Zaangażowanie Zarządu firmy i uczestnictwo wszystkich pracowników firmy w definiowaniu działań